مدیر سایت

مدیر سایت

معاون رئیس جمهوری: توان درآمدزایی گردشگری با صنعت نفت قابل مقایسه است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سامان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ظرفیت و توان درآمدزایی صنعت گردشگری با صنعت نفت ایران قابل مقایسه است و به اذعان اقتصاددان های دنیا، توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی خواهد شد.

Read more...

توجه به میراث فرهنگی آینده جهان را تغییر می دهد.

رییس دفترمنطقه ای یونسکو در تهران گفت: حافظه جهانی به عنوان میراث فرهنگی مشترک انسان ها، نقشه ها، کتابها و آثاری است که توجه به آن می تواند آینده جهان را به سوی صلح جهانی تغییر دهد.

Read more...